Muut suojelutoimet

Ympäristökasvatus

Pyrimme tarjoamaan kävijöille tietoa meillä asuvista eläinlajeista sekä lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Uskomme ennen kaikkea siihen, että erilaiset positiiviset luontoon ja eläimiin liittyvät kokemukset lisäävät ihmisten halua sekä oppia ja ymmärtää lisää lajeista ja pohjoisesta luonnosta, sekä voimistavat halua toimia ympäröivän luonnon hyväksi.

Elinympäristön ja luonnonvaraisten eläinkantojen suojelun tukeminen

Osallistumme erilaisiin kampanjoihin, joilla pyritään tehostamaan luontokadon (sekä elinympäristön että lajien) katoamista. Pyrimme omassa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen, kiertotalouden ja fossiilisten polttoaineiden sekä energian kulutuksen vähentämisen.

Luonnonvaraisten eläinten hoito ja neuvonta

Mahdollisuuksien mukaan sekä hoidamme loukkaantuneita tai muuten avun tarpeessa olevia luonnoneläimiä, että neuvomme kansalaisia niihin liittyvissä kysymyksissä aina kun mahdollista. Teemme yhteistyötä myös eri viranomaisten kanssa.

Lue lisää>